Tag Archives: F. Teiloras

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 5

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 5

Penktoji mokslinio darbo dalis papunkčiui aptaria jo turinyje įvardintas temas, todėl prašau susipažinti ir įvertinti.

1. VADYBOS TEORIJŲ (VADYBOS MOKYKLŲ) RAIDOS VERTINIMAS

Vadybos teorijos raidą įmanoma suvokti kaip žmonių mėginimus sutvarkyti santykius atitinkamu istorijos laikotarpiu. Tai yra svarbu, nes galima pasimokyti iš mūsų pirmtakų, vadovavusių formalioms organizacijoms, patirties.
Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuotos ir pradėtos taikyti praktiškai 19 a. pabaigoje – 20 a. pradžioje.
Klasikinės valdymo teorijos buvo patrauklios savo aiškumu, nedviprasmiškumu, prieštaravimų nebuvimu. Klasikinės vadybos mokyklos teorijos pirmiausia buvo sutelktos ties idėja, kad ekonominio racionalumo lygis priklauso nuo vadovų ir individualių darbuotojų elgesio bei priimamų sprendimų.
Klasikinės vadybos mokyklos pagrindas yra:
1. Maksimaliai padalyti darbą, užtikrinti maksimalų darbų specializavimą;
2. Apriboti vykdytojo darbą kuo paprastesnėmis operacijomis;
3. Garantuoti maksimalų darbo užmokestį;
4. Apriboti darbininko veiklos sferą tik darbo operacijomis, nereikalaujant iš jo spręsti darbo bei gamybos organizavimo klausimų. (Stoškus, 2005, p. 45-46)
Nors valdymo mokyklos ir teoriniai požiūriai formavosi istoriškai nuosekliai, tačiau vėlesnės idėjos faktiškai neišstūmė ankstesniųjų. Kiekviena mokykla plėtojosi toliau arba susiliedavo su kitomis.

1.1. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai
1.1.1. Mokslinio valdymo teorija

Mokslinio valdymo teorija atsirado iš dalies dėl to, kad iškilo poreikis didinti darbo našumą. Mokslinės valdymo teorijos propaguotojai pirmiausia bandė padidinti darbo našumą kontroliuojant darbą organizacijoje technine prasme.
F. Teiloras yra mokslinio valdymo teorijos pradininkas. „Pagrindinė darbo mokslinio organizavimo teorijos esmė: darbas tik tuomet gali būti našus, kai jis organizuotas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus, naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę praktikos patirtį.“ (Stoškus, Beržinskienė, 2005, p. 46)

4 dalis.

6 dalis.

Dar viena darbo dalis įkelta: 2015-03-13