XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 10

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 10

H. Fajolis jautė, kad šių principų pritaikomumas turėtų būti pakankamai lankstus, kad tiktų kiekvienai specifinei administracinei situacijai: „Visų pirma aš pritaikysiu nustatytus principus, kol jie yra atskirti nuo bet kokių pasiūlymų apie jų griežtą taikymą. Nėra nieko griežto ar absoliutaus valdymo reikaluose, viskas priklauso nuo proporcijų. Mums retai tenka pritaikyti tą patį principą dukart identiškomis sąlygomis; reikia atsižvelgti į skirtingas besikeičiančias aplinkybes“ (Dunham, 1989, p. 140).
Nepaisant to, kad H. Fajolis ragino būti lankstiems, daug vadovų, kurie vadovavosi keturiolika principų, pritaikė juos labai griežtai. Tikslus H. Fajolio principų pritaikymas charakterizuoja klasikinį požiūrį į organizacijos valdymą.
Svarbų vaidmenį moksle H. Fajolis skyrė organizacinio planavimo koncepcijai. Vertindamas planavimą kaip vieną svarbiausių organizacijos sėkmingos veiklos sąlygų, jis nurodė ir iškylančius sunkumus, kurie buvo susiję su nuolat kintančia rinka. Jo suformuluotas principas, kad planas turi numatyti ne įvykusių įvykių pasikartojimą, o galimus pokyčius, ir šiuo metu yra svarbiausias planuojant firmų ir korporacijų veiklą.
H. Fajolis taip pat pirmasis išskyrė pagrindines vadovų atliekamas funkcijas, tai: numatymas (apibrėžti, kokių rezultatų norima pasiekti), organizavimas (sudaryti konkrečių veiksmų reglamentą), tvarkymas (parinkti žmones, apibrėžti jų funkcijas, darbinius tarpusavio santykius), derinimas (realizuojant planą, atliekant operacijas, reguliuoti, derinti veiksmus), kontrolė (lyginti planą su rezultatais, atlikus kiekvieną operaciją, įvertinti tai, kas padaryta).
Klasikinę teoriją plėtojo L. Gulikas ir L. Urvikas, kurie pasinaudoję H. Fajolio išskirtomis valdymo funkcijomis, toliau jas tyrė ir griežčiau suskirstė bei susistemino. Jie galutinai suformulavo bendrųjų valdymo funkcijų sąvoką, kuri vėliau beveik nekito.

9 dalis.

11 dalis.

Penktadienio 13 įkelta dar viena darbo dalis: 2015-03-13