XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 7

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 7

Septintoje dalyje sužinosite, kokius pakeitimus įgyvendino H. Fordas savo įmonėse ir kokių rezultatų pasiekė.

1914 m. H. Fordas įvedė 8 valandų darbo dieną ir apskritai įmonėse buvo sudarytos geros darbo sąlygos: švara, salės su krėslais poilsiui, įvairūs higienos patogumai, daili estetinė patalpų išvaizda ir pan.
H. Gantas parengė operatyvaus darbų planavimo metodus, kurių pagrindas – tiesiniai grafikai, vadinami Ganto grafikais. Viename tinklelyje vaizduojamas laiko ir planuojamo bei atlikto darbo apimties ryšys. H. Ganto grafikai buvo taikomi darbo našumui tirti ir darbo bei gamybos organizavimo uždaviniams spręsti. Pagal H. Ganto grafiką darbo laikas yra svarbiausias gamybos veiksnys.
H. Ganto grafike darbo uždaviniai pažymimi vertikalioje ašyje, o laikas – horizontalioje (žr. 1 priedą). „Dabar H. Ganto grafikas naudojamas sudaryti efektyviausią laiko atžvilgiu tvarkaraštį pasiekti užsibrėžtam darbo tikslui, nurodant, kiek laiko reikės atlikti tam tikrą darbą ir kurie darbai (veiksmai) gali būti atliekami vienu metu, o kurie ne.“ (Umiker, 2005, p. 344, 346)
Jis taip pat pateikė minimaliu darbo užmokesčiu grįstą skatinimo sistemą. H. Gantas skatino idėją, kad darbuotojai turėtų gauti minimalų dienos užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar jie pasiekė nustatytas kasdieninio darbo apimtis. Jis taip pat siūlė, kad darbuotojams būtų išmokamos vienkartinės premijos viršijus šias apimtis. Be to, H. Gantas siūlė skirti premijas prižiūrėtojams, kurių pavaldiniai pasiekė bendrą kasdieninę standartinę apimtį ir papildomas premijas, jei visi darbuotojai pasiekė savo tikslus, nes nujautė, kad tai paskatintų prižiūrėtojus efektyviau valdyti savo pavaldinius.
Ypatingai kuriant vadybos racionalizavimo metodus pasižymėjo G. Emersonas. Jis išpopuliarėjo savo knyga „Dvylika našumo principų“ (1908). Knygoje buvo išdėstyta požiūrių sistema į gamybos racionalizavimą kaip priemonę prieš bet kokį išteklių švaistymą, neekonomišką jų panaudojimą. G. Emersonas pateikia tokius teiginius maksimaliam darbo efektyvumui pasiekti (žr. 7 priedą).

6 dalis.

8 dalis.

Dar viena mokslinio darbo dalis: 2015-03-13