XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 8

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 8

G. Emersonas parodydamas kiekvieno darbo našumo principo svarbą, nurodo, jog šiais principais reikia vadovauti kompleksiškai.
Mokslinio valdymo teorijos privalumai:
1. Standartinių metodų išvystymas kiekvieno darbo procese;
2. Darbuotojų atrinkimas pagal atitinkamus sugebėjimus kiekvienam darbui;
3. Darbuotojų apmokymų standartizavimas;
4. Darbuotojų darbo pagerinimas darbo planavimu ir trukdžių panaikinimu;
5. Paskatinimo darbo užmokesčiu už padidintą gamybą įvedimas.
Mokslinio valdymo teorijos trūkumai:
1. Neįvertino socialinės situacijos ir didesnių darbuotojų poreikių;
2. Nepripažino individualių žmonių skirtingumo;
3. Skatino vergišką požiūrį į darbuotojus, jų idėjų ir pasiūlymų ignoravimą (Daft, 2004, p. 47).
1.1.2. Administracinė valdymo teorija

Administracinės valdymo teorijos autoriai domėjosi organizacijos struktūra ir modeliavimo procesais, kurie padarytų jos operacijas racionalias, tvarkingas, nuspėjamas, našias ir efektyvias. Administracinės valdymo teorijos kūrėjai žiūrėjo į organizacijas kaip į gigantiškus mechanizmus, sukurtus tikslų pasiekimui ir tikėjo, kad gali būti elementarus universalių įstatų ar principų komplektas, kuris priverstų šiuos mechanizmus veikti efektyviai.
Vienas pirmųjų teoretikų, kuris pabandė suformuoti universalią pažiūrą į administravimą (vadybą) ir jos principus buvo H. Fajolis. Jis išskyrė šešis pagrindinius įmonės valdymo veiksnius:
1. Techniniai ir gamybiniai veiksniai visų pirma reiškiantys gamybą ir apdirbimą;
2. Komercinė veikla, tokia kaip pirkimas, pardavimas ir mainai, kuriems reikalingos žinios apie rinką ir konkurentus;
3. Finansiniai veiksmai, reikalingi tirti ir vykdyti optimalų kapitalo vartojimą;
4. Apsaugos veiksmai saugoti nuosavybę ir žmones nuo vagysčių, gaisro ir potvynio, taip pat streikų, nusikaltimų ir kitų socialinių trikdžių prevencijai;
5. Apskaitos veiksmai, kurie kaupia ir aprūpina tvarkinga, tikslia informacija apie organizacijos ekonominę poziciją;
6. Valdymo veiksmai, į kuriuos įtraukiamas organizacijos veiksmų numatymas, planavimas, organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas.

7 dalis.

9 dalis.

Penktadienį trylikta patalpinta dar 1 darbo dalis: 2015-03-13