XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 9

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 9

Devintoje mokslinio darbo dalyje aptariami įmonės struktūros organai bei jų atliekamos funkcijos.

Toks administravimo traktavimas siūlo išvadą, kad administracinė veikla – tai veikla, kurią atliekantys darbuotojai reguliuoja kitų darbuotojų darbą (Zakarevičius, 2002, p. 31).
Administracinės valdymo teorijos pagrindas – keturiolika svarbiausių principų, kuriuos H. Fajolis pirmasis suformulavo ir pritaikė praktinėje veikloje (Evans, 2004, p. 65-70):“
Darbo pasidalijimas. Kuo daugiau darbuotojai specializuojasi tam tikroje srityje, tuo efektyviau jie atlieka savo darbą.
Valdžia. Vadovai turi duoti nurodymus, kaip atlikti užduotis.
Drausmė. Organizacijos nariai turi gerbti joje galiojančias taisykles ir nuostatas. H. Fajolio nuomone, drausmę garantuoja tinkamas vadovavimas visuose organizacijos lygmenyse, teisingos sutartys ir teisiškai patvirtintos baudos už nusižengimus.
Komandų vienovė. Kiekvienas darbuotojas turi gauti instrukcijas tik iš vieno asmens.
Krypties vienovė. Toms organizacijos operacijoms, kurių tikslas vienodas, turi vadovauti vienas vadovas pagal vieną planą.
Individualių tikslų nukreipimas į bendrą gerovę. Kad ir koks būtų įsipareigojimas, darbuotojų interesai negali būti svarbesni už visos organizacijos interesus.
Atlyginimas. Už atliktą darbą turi būti atlyginama teisingai ir darbdaviams, ir darbuotojams, pagal jo rezultatus ir indėlį į bendrus pasiekimus.
Centralizacija. Pavaldinių vaidmens sumažinimas priimant sprendimus yra centralizacija… vadovai galiausiai vis tiek turi būti atsakingi už visą darbą, tačiau kartu jie turi suteikti savo pavaldiniams pakankamai atsakomybės savo darbus tinkamai atlikti.
Hierarchija. Visada valdžios linija įmonėje „brėžiama“ iš viršaus į apačią, nuo aukščiausio iki žemiausio valdymo lygio.
Tvarka. Medžiagos ir žmonės turi būti reikiamoje vietoje reikiamu metu. Žmonės turi užimti tokias pareigas ir dirbti tokį darbą, kuriam jie labiausiai tinka.
Teisingumas. Vadovai turi būti draugiški ir teisingi savo pavaldiniams.
Personalo stabilumas. Didelė darbuotojų kaita trukdo organizacijai sėkmingai dirbti.
Iniciatyva. Pavaldiniams turi būti leidžiama patiems kurti ir įgyvendinti savo planus, netgi jei kartais gali pasitaikyti ir klaidų. Pavaldinių iniciatyva turi būti skatinama, kiekvienas darbuotojas privalo būti aktyvus, reikšti savo nuomonę, siūlyti veiklos gerinimo būdus.
Kolektyvo dvasia. Komandos dvasios stiprinimas teikia organizacijai vieningumo.

8 dalis.

10 dalis.

Dar viena darbo dalis patalpinta: 2015-03-15